Song Lyrics

"Lo Uthi Mna Ndinguye"

by Hillsong ngesiXhosa
Album: Alikho Elinye iGama

View Lyrics

Comments / Requests
Album Artwork
Other Useful Links: