Song Lyrics

"Ndifunu'cula Qha"

by Hillsong ngesiXhosa
Album: Alikho Elinye iGama

View Lyrics

Comments / Requests
Album Artwork
Other Useful Links: