Song Lyrics

"Awiting May Galak"

by Faith Music Manila
Album: Hesus Ikaw Ang Number One

Itaas mga kamay at ito ay ikaway
Kay Hesus ating Diyos Haring tunay
Sumayaw, umindak sa awiting may galak
Problema'y kalimutan
'pagkat Siya' may kasagutan

Tayong lahat ay umawit
Sa tugtu... ging makalangit
Ang Diyos Ama ay papurihan
Papurihan Banal Niyang Pangalan


Comments / Requests