Song Lyrics

Kay Rami Ng Pagsubok Na Dinaanan
Bundok Man Ito O Gabutil Lang
Gabay Mo O Diyos Ay Naramdaman
Sa Aking Pagla....lakbay Kabutihan Mo’y Taglay
Sadyang Pagkilos Mo’y Walang Kapantay

Kay Buti Mo... O Hesus

Sa Bawat Tagumpay Na Iyong Bigay
Kaluwalhatian Sa Iyo’y Alay
Ngayon, Bukas At Magpakailanman
Di Ka Nagbabago Sa Iyong Pagmamahal
Tagumpay Mo’y Aking Taglay

Kay Buti Mo.... O Hesus
La la… La la.... la la…

Kapighatian O Bagabag Man
Pag-uusig O Kamatayan
Sa Lahat Ng Ito Tayo’y May Tagumpay
Dahil Pag-ibig Niya’y Walang Hanggan


Comments / Requests