Song Lyrics

"Tanging Pagmamahal"

by Faith Music Manila
Album: Hesus Ikaw Ang Number One

Walang ibang nagmamahal sa akin ng tulad Mo
Pag-ibig Mo'y wagas at 'di nagbabago
Pinatunayan Mo ito sa krus ng Kalbaryo
Kaligtasan sa Iyo ay nataMo

Dahil sa Iyong tanging pagmamahal
Ako ay natutubos sa kasalanan
Sasambahin Kita at pupurihin Ka
Bilang tanda ng aking pagmamahal...

Ikaw ang Hari... at Tagapagligtas
Banal Mong pangalan aking itataas
Panginoong Hesus, aking Diyos
Iaalay sa Iyo aking lakas...

Iaalay sa Iyo aking lakas
Iaalay sa Iyo aking lakas


Music Video
Comments / Requests